Vogelvereniging Vogelvreugd is opgericht op 25 februari 1965. Er kwamen op de eerste vergadering 25 personen, die zich aanmelden als lid. Het begin van Vogelvereniging Vogelvreugd was een feit.

Inmiddels is Vogelvereniging “Vogelvreugd” een bloeiende, gezonde en bekende afdeling binnen het district Overijssel en de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Het ledenaantal ligt al jaren boven de 100 leden. Hieronder zijn leden uit alle lagen van de bevolking en bestaat uit jeugd- en volwassenleden.

Door onze leden worden een diversiteit aan soorten vogels gehouden en gekweekt en is daardoor ook bekend in de hele omgeving. Menig lid heeft met zijn of haar vogels diverse prijzen gewonnen op regio- , district- en landelijke tentoonstellingen; waarbij zelfs sommige leden prijzen behaalden op de wereldtentoonstelling. Door de jaren heen heeft Vogelvereniging Vogelvreugd drie maal een regionale tentoonstelling georganiseerd en hebben we drie maal een provinciale tentoonstelling in de sporthal ’n Dikken te Wierden gehouden. Alle tentoonstellingen waren een enorm succes.

De onderlinge tentoonstellingen werden voorheen georganiseerd in het st Jansgebouw. Vanaf dit jaar wordt de onderlinge tentoonstelling georganiseerd in het pand van Garage Egberink aan de Nijverdalsestraat 141-d in Wierden. De laatste jaren zijn er gemiddeld 650 vogels te bewonderen  op de onderlinge tentoonstelling. Een impressie van onze tentoonstellingen kunt u elders op onze website bewonderen.

Vogelvereniging Vogelvreugd wordt door zes bestuursleden bestuurd en heeft daarnaast de beschikking over diverse leden en commissies waardoor de taken verdeeld zijn en een ieder betrokken is bij de activiteiten binnen Vogelvereninging Vogelvreugd. Binnen de vereniging wordt met elkaar omgegaan als vrienden. Adviezen, kweekervaringen en tips worden, tijdens maar ook evenzo buiten de ledenvergaderingen, met elkaar gedeeld met als doel: verdieping, verbreding en verbetering van onze hobby vogelsport.

Naast dit alles verzorgt en onderhoudt onze vereniging 3 volières bij het zorgcentrum
“De Holtinck” – “De Botterhof” in Wierden.

Bent u ook een vogelliefhebber? Kijk dan snel verder op onze website, leg contact en word lid!