Vogelvreugd Wierden

Activiteiten

In verband met het Coronavirus heeft Vogelvreugd Wierden al haar evenementen en bijeenkomsten tot nader order afgelast. Vogelvreugd volgt hiermee de richtlijnen om verdere verspreiding te voorkomen. Dank namens het Bestuur van Vogelvereniging Vogelvreugd Wierden.

Het bestellen van de ringen zal dit jaar anders gaan we verwijzen hiervoor naar het artikel in ons laatste clubblad. Meer informatie volgt per omgaande!

FEESTAVOND

19 april Ontmoetingscentrum Wierden

Zaterdag 22 juni

Activiteit info volgt!

Rabo ClubSupport. Jouw stem is geld waard!

Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom wordt er de Rabo ClubSupport georganiseerd voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Noord en West Twente stelt hiervoor geld beschikbaar!
Ook Vogelvereniging Vogelvreugd Wierden doet mee aan de Rabo ClubSupport!

Stemmen
Vanaf maandag 2 september tot en met dinsdag 24 september mag je als klant van de Rabobank Noord en West Twente drie stemmen uitbrengen op je favoriete vereniging of stichting. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Vogelvereniging Vogelvreugd ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Dus hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële bijdrage!

OPROEP!
Het is voor Vogelvereniging Vogelvreugd uiterst belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze financiële bijdrage goed gebruiken voor onze activiteiten.

Dit jaar staat onze activiteit in het teken van het treffen van voorbereidingen voor het houden van een district tentoonstelling, afdeling Overijssel, in sporthal ’n Dikken in Wierden.

Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie, vrienden en bekenden stemmen geven aan Vogelvereniging Vogelvreugd tijdens de Rabo ClubSupport van Rabobank Noord en West Twente. Bezoek voor meer informatie over de Rabo ClubSupport de website:  www.rabo-clubsupport.nl

KOM IN ACTIE, LAAT JE VOGELVREUGDHART SPREKEN!

Stem van 2 september tot en met 24 september!
via: www.rabo-clubsupport.nl of via de Rabo App.
Bedankt voor jullie steun! Vogelvereniging Vogelvreugd

Volière beheer

Vogelvereniging Vogelvreugd te Wierden verzorgt en onderhoudt drie volières bij het zorgcentrum “De Holtinck”, “Residentie De Aa” en “De Botterhof” in Wierden.

Neem contact op met

Vogelvreugd Wierden voor vragen of informatie

Klik hier