PLANNING ACTIVITEITEN/VERGADERSCHEMA 2023

Let op alle data zijn onder voorbehoud en voorlopig! | Laatst bijgewerkt op 14-12-22

Datum                            Tijd                    Soort vergadering         Waar

18 april            19.30 uur.        districtsvergadering                Marienheem

21 april            20.00 uur         feestavond                              Ontmoetingscentrum

9 mei               20.00 uur.        bestuursvergadering               J. Beverdam

13 juni             20.00 uur.        bestuursvergadering               G. Gierveld

24 juni             14.00 uur         activiteit/bbq                          activiteitencom

29 augustus     20.00 uur.        bestuursvergadering               B. Koekkoek                  

12 september  20.00 uur.        Activiteit/ ledenvergadering  Ontmoetingscentrum

21 september  19.30 uur .       tafelkeuring                            Garage Zwijnenberg

3 oktober        20.00 uur.        bestuursvergadering               T. Kamerink

9 oktober        20.00 uur         regio vergadering                   Westerhaar

10 oktober      19.30 uur.        districtsvergadering                Marienheem

17 oktober      20.00 uur.        ledenvergadering                    Ontmoetingscentrum

9 november t/m zaterdag 11 november onderlinge TT         Blauw Zwart

12 december   20.00 uur.        bestuursvergadering               M. Schuurman