PLANNING VERGADERSCHEMA 2019

 

Laatst bijgewerkt op 18-12-2018

Datum                         Tijd                 Soort vergadering                               Waar

 

29 januari                    20.00 uur      bestuursvergadering                        J.Maathuis

5 februari                    20.00 uur       jaarvergadering                                 Duivenkeet

4  maart                       20.00 uur       regio vergadering                             Westerhaar

19  maart                     20.00 uur       bestuursvergadering                        J. Beverdam

6 april                          20.00 uur        feestavond                                          ??

9 april                          19.30 uur       districtsvergadering                          Marienheem

20 april                       14.00 uur        paaseieren zoeken ??                        ??

7 mei                           20.00 uur       bestuursvergadering                        G.Gierveld

14 mei                         20.00 uur       activiteit                                              Duivenkeet

18 juni                         20.00 uur       bestuursvergadering                        F.Sanders

29 juni                         14.00 uur        ? &BBQ                                              activiteitencom.

27 augustus                20.00 uur       bestuursvergadering                       H.Nijsink                        

3 september               20.00 uur       Activiteit                                            Duivenkeet

24 september             19.30 uur       tafelkeuring                                       Garage Zwijnenberg

7 oktober                    20.00 uur        regio vergadering                            Westerhaar

8 oktober                    19.30 uur       districtsvergadering                         Marienheem

14 oktober                  20.00 uur       bestuursvergadering                       T. Kamerink

22 oktober                 20.00 uur       ledenvergadering                             Duivenkeet
en inleveren inschrijfformulier tt

4 november t/m zaterdag 9 november onderlinge TT            ??

10 december               20.00 uur     bestuursvergadering                       B. Koekkoek

 

 

Activiteitencommissie:

  • Regelen feestavond en locatie.
  • Lezing na de eventuele korte ledenvergadering in de maanden mei en september
  • BBQ en activiteit

Bestuur:

  • Regelt keurmeesters tafelkeuring
  • Duivenkeet vergaderingen