Lid worden

Door lid te worden van de vereniging wordt u automatisch lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en ontvangt u maandelijks van de bond het zeer fraai en in kleur uitgevoerde ‘Onze Vogels’.

Het lidmaatschap van de vereniging biedt u een aantal voordelen:

  • Een uniek kweeknummer
  • De mogelijkheid voor het bestellen van ringen
  • De mogelijkheid om aan diverse tentoonstellingen mee te doen
  • Vergaderingen bij te wonen
  • Onderling uitwisselen van kennis en ervaring

De contributie incl. bondscontributie bedraagt:

€ 45,00 per jaar voor volwassen leden
€ 20,00 per jaar voor jeugd tot 17 jaar
€ 35,00 per jaar voor verenigingslid

U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden en stuur dit ingevuld per email naar: secretaris@vogelverenigingvogelvreugd.nl en binnen 5 dagen wordt uw aanvraag verwerkt.

De contributie dient jaarlijks, bij voorkeur via automatische incasso, betaald te worden. Indien u geen automatische incasso hebt verstrekt kunt u de jaarlijkse contributie betalen via overmaking op: bankrekeningnummer NL56RABO 0354 853 759 t.n.v. Vogelvereniging Vogelvreugd.

Leden die een achterstand van contributie hebben en na twee herinneringen nog niet betaald of gereageerd hebben, worden van de ledenlijst gehaald. Mocht u om wat voor een reden dan ook, niet in de gelegenheid zijn om uw contributie op tijd te betalen, neem dan tijdig contact op met de penningmeester.