WIE KAN ER RINGEN BESTELLEN?

De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal ( voor 2021 geldt dus: NB 20), het kweeknummer en een volgnummer. De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling bestellen ; rechtstreekse contracten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.

 

WANNEER TE BESTELLEN?

Er zijn vier bestelrondes. Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk een week voor het aflopen van de bestelronde uw opgave in zijn bezit heeft. De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk. Ringen die opgevraagd worden voor de verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden als spoedbestelling berekend.

DE BESTELRONDES .

1e bestelronde: 
Inleverdatum ringencom.       uiterlijk 10 mei 2020
Inleverdatum bondsbureau    uiterlijk 15 mei 2020
Uitlever datum na 1 oktober 2020

2e bestelronde 
Inleverdatum ringencom.       uiterlijk 25 september 2020
Inleverdatum bondsbureau     uiterlijk 1 oktober 2020
Uitleverdatum na 15 december 2020

3e bestelronde 
Inleverdatum ringencom.       uiterlijk 25 januari 2021
Inleverdatum bondsbureau    uiterlijk 31 januari 2021
Uitlever datum na 1 april 2021

4e bestelronde
Inleverdatum ringencom.       uiterlijk 20 maart 2021
Inleverdatum bondsbureau    uiterlijk 30 maart 2021
Uitlever datum: zodra de ringen gereed zijn, uiterlijk 15 mei 2021

Bestelling na 1 april    altijd  spoedbestelling

GEKLEURDE RINGEN
Voor kweekseizoen 2021 worden violet gekleurde ringen uitgeleverd. De ringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien. Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid om geheel geanodiseerde ringen te bestellen. Deze ringen zijn zowel aan de buiten- als aan binnenkant voorzien van een kleurlaagje. Deze ringen worden aanbevolen voor de lichtgekleurde vogels.

SPOEDBESTELLING
De kosten van de ring bij spoedbestelling bedragen de ringprijs + 1 euro per ring extra. Spoedbestellingen worden in principe binnen een week nadat opdracht is ontvangen, gefabriceerd en verzonden.

NIEUWE LEDEN
Voor nieuwe leden die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geld eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Dit moet wel binnen 3 maand na toetreding.  Twijfelt U over de juiste maat van de benodigde ringen? Via de website van de bond kunt U gebruik maken van VOGELINDEX. U vindt hier de gegevens van alle vogels.

De bestelformulieren voor de gewone ringen en voor de Europese cultuurvogels kunt U downloaden via de site van NBVV,of via de site www.vogelvreugdwierden.nl   Deze bestelformulieren heb je wel nodig voor het bestellen voor de ringen Voor verdere inlichting kijkt men naar de site van NBVV.

Ook kan men bij moeilijkheden bellen met de ringencommissaris, 0546-573957.

Betaling ringenbestelling

Bij het ringen bestellen is het bedoeling dat het verschuldigd bedrag gelijk en rechtstreeks aan de ringencommissaris betaald word. Dus niet via de rekening van de vereniging. Dit is veel te omslachtig en voor mij moeilijk te controleren of alles klopt en betaald is. Ik heb voor de ringen een aparte rekening, waar ik de financiële kant van de bestelling af kan werken.

Let wel, zonder betaling worden er geen ringen besteld

Voor diegene, die de betaling per bank wil doen kan de rekeningnummer bij mij opvragen. Wel moet het ringen bestelformulier altijd ingevuld worden en bij mij ingeleverd worden.

De ringencommissaris

Download deze richtlijnen

Download bestelformulier