Huldiging jubilaressen vogelvereniging “Vogelvreugd” Wierden

Vrijdag 17 juni was de jaarlijkse feestavond van Vogelvereniging Vogelvreugd. Na twee jaar waarin nagenoeg geen activiteiten georganiseerd konden worden, waren leden verheugd dat ze elkaar weer mochten ontmoeten in “het Ontmoetingscentrum”in Wierden. Zoals al jaren gebruikelijk werden tijdens deze feestavond de jubilarissen van de verenging gehuldigd. Voor hun 25-jarig jubileum als bondslid van de NBvV werden Vincent Vaarhorst en Jan Eidhof gehuldigd. Gerrit Gierveld werd gehuldigd voor zijn 40-jarig jubileum. De drie jubilarissen ontvingen van de voorzitter van de vereniging Marcel Schuurman, de bij het jubileum behorende speld en een mooie bos bloemen. Helaas waren deze avond twee leden die ook hun 40-jarig jubileum konden vieren, Karel Schuitemaker en Andre Grauwe verhinderd. Zij worden op een later tijdstip gehuldigd.

Er was deze avond speciale aandacht voor Hans Oude Breuil. Hij ontving uit handen van Bondsvoorzitter Albert Zomer de speld: “Bijzonder Gewaardeerd Lid NBvV”,  voor zijn werkzaamheden binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Hans werd geroemd door zijn deelname aan de “Oorkondecommissie” eerste kweek vanaf 1995 tot 2022 en zijn jarenlange functie als “Docent keurmeester van vruchten- en insectenetende vogels”. Daarnaast was hij jaren lang een veelgevraagde keurmeester bij verschillende tentoonstelling in Nederland.

Aan de aanwezige leden werden de oorkondes van de laatste tentoonstelling (2019) uitgedeeld en René Krommendijk werd gehuldigd als clubkampioen en won de “Fitsbokaal” omdat hij met zijn vogels met de meeste punten haalde bij verschillende tentoonstellingen.

Met de feestavond werd het begin van het seizoen 2022 ingeluid. De leden van Vogelvreugd kijken uit naar weer een mooi vogeljaar en hopen in november 2022 weer een mooie onderlinge tentoonstelling te organiseren.

vlnr J.H.M. Eidhof 25 jaar lid, V.A.M. Vaarhorst 25 jaar lid, G.J. Gierveld 40 jaar lid