21 april 2023 jl. heeft “Vogelvreugd” Wierden haar jaarlijkse feestavond gevierd bij het Ontmoetingscentrum in Wierden. Tijdens deze avond zijn de heren K. Schuitemaker en H. Nieuwenhuis gehuldigd voor hun 40 jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Beide heren zijn ook binnen de afdelingen Enter en Wierden actief geweest met organiseren tentoonstellingen en functies binnen bestuur.

Klik om te downloaden

Ook zijn tijdens de feestavond de clubkampioenen bekend gemaakt.
Nijsink heeft de Fristbokaal gewonnen en R. Krommendijk is clubkampioen geworden.
Verder zijn de oorkondes uitgereikt en is de avond verder gezellig verlopen onder het genot van een hapje en drankje.